GUMDROP  

Mercedes 3 Month

Mercedes 2 Month

MERCEDES PHOTO ALBUM

368055832_717854933475573_3952727525781537941_n
368214158_1744296362697682_3153196458947521835_n
368147538_1616373305525368_1463306247616542726_n
368166218_236112508924244_2419738624203707396_n
368124622_1012486976461517_376559165504247701_n
368253745_1325972654989125_3239606322286560710_n
373432657_980649143213837_6192114415927236496_n

Me and my brother Mach

ELITH GOODY GOODY  

SWEDISH BREEDER OF

LONGCOATED CHIHUHUA

ELITH GOT MY MOJO WORKING

MACHS PHOTO ALBUM

368194529_201816866221423_7580200290616319311_n
368002197_854617799568838_8819115728088204303_n
368053069_6716852425075985_895916209589869187_n
368166218_798808825583192_219585961628362935_n

Me and my sister Mercedes

SWEDISH BREEDER OF

LONGCOATED CHIHUHUA